iShares Short-Term National Muni Bond ETF Annual Return (%)

(SUB)

Years Return
2012 0.5
2013 0.8
2014 0.5
2015 0.8
2016 -0.1
2017 0.8
2018 1.8
2019 1.6
2020 1.2
2021 -0.7
2022 -3.4