PGIM Funds (Prudential)

  • PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF

PGIM QMA Strategic Alpha Large-Cap Core ETF

Annual ReturnsYears Return
2000 -17.6%
2001 117.7%
2002 -5.4%
2003 9%
2004 38%
2005 52.3%
2006 0%
2007 9%
2008 -28.3%
2009 21.2%
2010 0.8%
2011 0.1%
2012 10.1%
2013 -2.8%
2014 0.5%
2015 -8.6%
2016 6.3%
2017 -4.4%
2018 90.3%
2019 26.7%
2020 -60%
2021 55%
2022 6.6%